Zarząd Fundacji:

1.Izabela Rakoczy
   -prezes Zarządu Fundacji 

2.Sylwia Maroń
   -członek  Zarządu

 

Rada Fundacji:

1.Joanna Lara- przewodnicząca Rady Fundacji

2.Beata Kijewska-członek Rady Fundacji