Dom Dla Dzieci  nr. 3 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" mieści się na ul. Miłej w Wałbrzychu. Jest to niewielka placówka, która funkcjonuje od 1 września 2016r. Dyrektorem placówki jest  Izabela Rakoczy. Koordynatorem jest Rafał Glapiński, do jego nadrzędnych  zadań należy koordynowanie wspólnych zadań realizowanych na rzecz wychowanków w placówce i poza nią.