na warsztaty dotyczące kultury i obyczajowości Romów z elementami treningu antydyskryminacyjnego

Warsztaty odbędą się 18 czerwca 2021 od 16.30 do 18.30 na terenie Starej Kopalni

wstęp wolny

Zapisy pod numerem tel:  506 045 035

W ramach planowanego spotkania będzie można dowiedzieć się więcej o obyczajowości Romów a także wyposażyć się w wiedzę i umiejętności pozwalające na lepsze zrozumienie osób pochodzenia romskiego i w konsekwencji bardziej efektywną i łatwiejszą współpracę. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć jak historyczna i kulturowa spuścizna ukształtowała relacje pomiędzy Romami a Nie-Romami, sprawdzić jakiego rodzaju „skrótów myślowych” używamy w kontakcie z osobami z grup mniejszościowych czy jakie ( nie zawsze uświadomione) trudności przeżywamy we wzajemnych relacjach.Polecamy warsztat osobom, które:

  • na co dzień mają kontakt z dziećmi, młodzieżą czy też osobami dorosłymi pochodzenia romskiego lub

  • sąsiadują ze społecznością romską lub

  • współpracują z osobami pochodzenia romskiego lub

  • zatrudniają osoby z tej społeczności lub

  • uczą dzieci romskie

  • są zwyczajnie zaciekawione kulturą romską

Warsztaty odbędą się w ramach II Festiwalu Kultury i Muzyki Romskiej „Romano Dzipen” odbywającego się na terenie Starej Kopalni , organizowanego przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR.

Warsztat poprowadzą :

Izabela Rakoczy – pedagog, psychoterapeuta, superwizor, od 2006 roku aktywnie współpracuje z osobami ze społeczności romskiej realizując wiele projektów na rzecz integracji

Sylwia Maroń - osoba pochodzenia romskiego, również od wielu lat aktywnie działająca w zakresie inicjatyw na rzecz integracji Romów w Polsce