Prezentujemy osiągnięcia naszego Niepublicznego Przedszkola "Romano drom pe fedyr dzipen" z Wałbrzycha od września do grudnia 2020 r. na tle ogólnopolskim.

1. Konkursy organizowane były przez Wydawnictwo Synapsa w Łodzi - Genialny Pięciolatek. Dzieci uzyskały 98% poprawnych odpowiedzi w testach sprawdzających zakres wiadomości,  

2. Sieć sklepów Biedronka w Warszawie i konkurs  "Szkolne Przygody Fajniaków"  - nagroda główna, którą zdobyliśmy to 1 z 15 Grand Prix oraz nagroda rzeczowa z konkursu  wiadomości o Żywiole Ognia ,

3.Miesięcznik pedagogiczny "Bliżej Przedszkola" w Krakowie ( 3 certyfikaty z EKOPRZEDSZKOLA z zakresu plastyki, kultury i zagospodarowania przestrzeni oraz certyfikat z zakresu sprawności i kreatywności zajęć ruchowych w Przedszkolu ,,Sprintem do Maratonu '').

Dzięki ciężkiej pracy naszych małych przedszkolaków i nauczycielce prowadzącej proces dydaktyczno - wychowawczy p. Małgorzacie Sałaj został nam przyznany grand na zbudowanie na terenie naszego Przedszkola placu zabaw - Grand Prix sklepów Biedronka "Szkolne Przygody Fajniaków"