Serdeczne podziękowania przekazujemy firmie Metal - Plast za zorganizowanie i przekazanie paczek mikołajkowych dla naszych podopiecznych z Domów dla Dzieci. Jesteśmy wdzięczni za pamięć i okazany gest życzliwości w stronę naszych dzieci.
 
Firma Metal-Plast od wielu lat wspiera nasze Domy Dziecka.